Turkish Arabic English
 

Etkinlik Takvimi

Eylül 2019
P P S Ç P C C
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Anket

Odamızın Faaliyetlerini Nasıl Değerlendiryorsunuz

İyi - 12.5%
Çokiyi - 44.6%
Yetersiz - 42.9%

Toplam oy: 56
Bu anket için oy kullanımı sona erdi ile: 20 Şub 2015 - 00:00

Döviz Kurları

    Alış Satış
  Dolar
  Euro

Limited Şirket

ERCİŞ TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU TARAFINDAN

TESCİLDE İSTENİLEN BELGELER

  Limited Şirketleri Kuruluş

* Şirket Müdürleri için Tescil Talepnamesi Noterden (2 Asıl 2 fotokopi)  NOTER

* Tasdikli Anasözleşme 2 Adet Noter 3 Fotokopi

* Ortakların İkametgahları ( 1 Asıl 3 fotokopi) 

*-Ortakların Nüfus  fotokopisi ( 4 Adet) 

* Ortakların imza sürküsü ( 2 Asıl 2 fotokopi)  NOTER 

* Şirket Kuruluş Bildirim Formu (4 Adet Asıl)

 * Ortaklar 3’er Adet fotoğraf

* Kira kontratı 3 Adet

*Mali müşavir sözleşmesi, (2 fotokopi)

*- Kurucular Beyanı (2 adet)

*- Banka Bloke yazısı  ve dekont (%25)

*- Potansiyel Vergi Numarası (Vergi Dairesinden Mükellefiyet Yazısı)

*- MERSİS KAYIT NUMARASI

 

Nakil kuruluşu Vekalet alan kişi için          :

Vekaletname 1 Asıl 1 fotokopi (Vekalette Ticaret Sicili Müdürlüğü ve Ticaret Sanayi Odası geçecek)

Kimlik Fotokopisi 1 Asıl 1 fotokopi

İmza Beyannamesi 1 Asıl 1 Fotokopi

İkametgah 1 Asıl 1 fotokopi

Fotoğraf 1 Adet

Limited Şirketleri Sermaye Artırımı   

* Dilekçe

* Tadil Metni  (5 Adet) ASIL

* Noter Tasdikli Ortaklar Kurulu Kararı (2 Noter ) 1 Fotokopi

* Mali Müşavir Raporu (önceki sermayenin ödendiğine dair) (2 Adet) ASIL

*- Mali Müşavir Faaliyet Belgesi 1 Asıl

* Eski sermayenin ödendiğine ait Mahsup fişi veya banka dekontu 1 Asıl 1 Fotokopi

* Tahhütname 1 Adet asıl Çift imzalı

* Banka bloke yazısı ve Dekont

*- MERSİS KAYIT NUMARASI

Limited Şirketleri Anasözleşme Değişikliği

*Dilekçe

* Tadil Metni (5 Adet)

* Noter Tasdikli Ortaklar Kurulu Kararı   (2 Noter onaylı) 

* Tahhütname 1 Adet asıl Çift imzalı

*- MERSİS KAYIT NUMARASI

ERCİŞ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN

TESCİLDE İSTENİLEN BELGELER

ŞUBE KURULUŞ TESCİLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

*- Şube kararı (3 Asıl 2 Fotokopi)

*- 120. Maddeye göre belge 1 Asıl 1 Fotokopi

*- Merkezin bağlı bulunduğu sicil Müdürlüğünden onaylı dosya fotokopisi 2 Takım ( 1 ASIL  - 1 Fotokopi )                                                                                                                                                                             

*- Şube Müdürü için Tescil Talepnamesi (3 Asıl 1 Fotokopi) NOTER

*- Şube Müdürü için Kimlik Fotokopisi (4  adet Fotokopi)

*- Şube Müdürü için İkametgah ((3 Asıl 1 Fotokopi)

*- Şirket Kuruluş Bildirim Formu (5 Adet Asıl)  Şube bilgileri doldurulacak

*- Kira kontratı 3 Adet

*- Fotoğraf 3 Adet

* Mali müşavir sözleşmesi, (2 fotokopi)

*- Kurucular Beyanı (2 adet)

*- MERSİS NUMARASI

 

Şube kuruluşu Vekalet alan kişi için          :

Vekaletname 1 Asıl 1 fotokopi (Vekalette Ticaret Sicili Müdürlüğü ve Ticaret Sanayi Odası geçecek)

Kimlik Fotokopisi 1 Asıl 1 fotokopi

İmza Beyannamesi 1 Asıl 1 Fotokopi

İkametgah 1 Asıl 1 fotokopi

Fotoğraf 1 Adet

ERCİŞ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN

TESCİLDE İSTENİLEN BELGELER

YABANCI ORTAKLI  Limited Şirketleri Kuruluş

* Şirket Müdürleri için Tescil Talepnamesi Noterden (2 Asıl 1 fotokopi)  NOTER

* Tasdikli Anasözleşme 2 Adet Noter 3 FOTOKOPİ

* Ortakların İkametgahları ( 3 Asıl 1 fotokopi) 

* Ortakların Nüfus Cüzdan fotokopi ( 4  fotokopi) 

* Ortakların imza sürküsü ( 2 Asıl 2 fotokopi)  NOTER 

* Şirket Kuruluş Bildirim Formu (4 Adet Asıl)

 * Ortaklar 3’er Adet fotoğraf

* Kira kontratı 3 Adet

* Yabancı Ortak için Pasaport Tercümesi 4 adet Noter Onaylı

* Yabancı Ortak Kuruluş bildirim formu

* Yabancı ortak geçici ikamet varsa 1 Asıl 3 Fotokopi

* Yabancı Ortak için vergi dairesinden potansiyel vergi

* Mali müşavir sözleşmesi, (2 fotokopi)

*- Kurucular Beyanı (2 adet)

*- Banka Bloke yazısı  ve dekont (%25)

*- MERSİS KAYIT NUMARASI

 

ERCİŞ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN

TESCİLDE İSTENİLEN BELGELER

NAKİL Limited Şirketleri Kuruluş

*-Nakil kararı (3 Asıl 2 Fotokopi) NOTER   ( TADİL TASARISI 5 ADET) ASIL

*- 111. Maddeye göre belge 1 Asıl 1 Fotokopi

*- Şirketin bağlı bulunduğu sicil Müdürlüğünden onaylı dosya fotokopisi 2 Takım ( 1 ASIL- 1 Fotokopi )                                                                                                                                                                            

* Şirket Müdürleri için Tescil Talepnamesi Noterden (2 Asıl 1 fotokopi) 

* Ortakların İkametgahları ( 1 Asıl 3 fotokopi) 

* Ortakların Nüfus  fotokopisi ( 4 Adet) 

* Ortakların imza sürküsü ( 2 Asıl 2 fotokopi) 

* Şirket Kuruluş Bildirim Formu (5 Adet Asıl)

 * Ortaklar 3’er Adet fotoğraf

* Kira kontratı 3 Adet

*- Mali müşavir sözleşmesi, (2 ADET)

*- Kurucular Beyanı (2 adet)

*- MERSİS KAYIT NUMARASI

 

 

Nakil kuruluşu Vekalet alan kişi için          :

Vekaletname 1 Asıl 1 fotokopi

Kimlik Fotokopisi 1 Asıl 1 fotokopi

İmza Beyannamesi 1 Asıl 1 Fotokopi

İkametgah 1 Asıl 1 fotokopi

Fotoğraf 1 Adet

*- MERSİS KAYIT NUMARASI

 

 

 

 

HİSSE DEVRİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Dilekçe

Hisse devir kararı 2 Adet  (Noter) 1 Fotokopi

Hisse Devir Sözleşmesi 2 Adet ASIL

Ortak Pay Defteri Eski orta ve yeni ortak deftere işlenecek (1 Noter 1 Fotokopi)

Yeni Ortak için : 2 Ad Kimlik Fotokopi  2 Ad İmza beyannamesi (Noter) 2 Ad İkametgah 2 Ad Fotoğraf

Müdür ise :  2Ad Kimlik Fotokopisi    2 Ad Tescil Talepnamesi (Noter)   2 Ad İkametgah 2 Ad Fotoğraf

*- MERSİS KAYIT NUMARASI

 

 

 

 

 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Dilekçe

Karar 2 noter 1 fotokopi

Tadil Tasarısı 5 Adet  Asıl

Kira Kontratı 2 Adet Asıl

*- MERSİS KAYIT NUMARASI